O zespole

Zespół „Krąg” powstał w 1969 roku i przez 50 lat działał w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie (dawniej Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2). Od 1 września 2022r. zespół funkcjonuje w ramach struktur Domu Kultury "Słowianin" w Szczecinie. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Tworzy go grupa dzieci, młodzieży i dorosłych, których łączy wspólna pasja – miłość do polskich pieśni i tańców.

„Krąg” ma w repertuarze polskie tańce narodowe, a także tańce i pieśni z okolic: Łowicza, Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Kaszub, Kurpii Zielonych, Śląska, Spisza oraz Nowego Sącza. Prezentuje również programy artystyczne złożone z dorocznych obrzędów i zwyczajów, z kolęd a także pieśni patriotycznych.

Ideą przewodnią tworzenia programu artystycznego „Kręgu” jest przybliżenie odbiorcy elementów polskiego folkloru w formie zbliżonej do autentyku. Kroki taneczne, przyśpiewki, gwara, brzmienie kapeli i stroje są odtwarzane z możliwie największą starannością przy współpracy specjalistów z poszczególnych regionów.

Od 50 lat mieszkańcy Szczecina i okolic uczą się w naszym Zespole śpiewu i tańca oraz zachowania tożsamości narodowej, poszanowania tradycji, współżycia w grupie, patriotyzmu i tolerancji.

Zespół koncertuje na wielu scenach w kraju i zagranicą. Jest laureatem licznych konkursów i festiwali folklorystycznych. Poziom artystyczny Zespołu najlepiej odzwierciedla certyfikacja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej – CIOFF, której członkiem jest od 2004 roku.

Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” udało się w minionych latach wydobyć ze skarbca kultury ludowej to, co zapomniane i przenieść na scenę w nowej artystycznej formie. Barwne stroje z wielu regionów Polski, będące w zasobach Zespołu, podkreślają piękno i różnorodność polskiego folkloru. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” koncertuje przy akompaniamencie kapeli w tradycyjnym składzie, (różnym w zależności od prezentowanego regionu: skrzypce, klarnet, trąbka, akordeon, kontrabas). „Krąg” zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych pragnących przeżyć piękne chwile w towarzyskie polskiego folkloru, barwnych strojów i brzmienia kapeli na edukacyjną wędrówkę po pieśniach i tańcach z niemal wszystkich zakątków Polski.

Zespół ma bogate doświadczenie w organizacji koncertów dla różnych grup odbiorców oraz o różnej tematyce. Wielokrotnie prezentował się na deskach scen teatralnych (Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr Polski w Szczecinie, Opera na Zamku, sceny ośrodków kultury w Polsce i zagranicą). Zespół przygotowywał i prowadził liczne prezentacje i audycje edukacyjne na wolnym powietrzu podczas imprez plenerowych. Prowadził również warsztaty taneczne, wokalne, rękodzielnicze (szczeciński Ogród Różany, teatr Kana, siedziba Zespołu, festiwale kultury ludowej w Polsce i zagranicą).